STRONA DOTYCZCA YCIA PARAFIALNEGO ORAZ MSZY WITYCH PO POLSKU DLA RODAKW MIESZKAJCYCH PO ZA GRANICAMI KRAJU.

Znalezione obrazy dla zapytania jan paweł 2

POLSKA PARAFIA POD WEZWANIEM WITEGO JANA PAWA II W BORDEAUX

   

              


        KONTAKT DO NASZEGO DUSZPASTERZA:
         hmart1@orange.fr
        KONTAKT DO NASZEJ PARAFII:
        info.parafiabordeaux@gmail.comMSZE WITE PO POLSKU ODBYWAJ SI W KOCIELE ST.MARTIAL PRZY
UL.PLACE SAINT MARTIAL W BORDEAUX O GODZINIE 13.00
MAPA DOJAZDU DO KOCIOA(KLIKNIJ)


UWAGA:W STYCZNIU NIE BDZIE MSZY WITEJ PO POLSKU. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICZENIA WE MSZY W. W SWOICH PARAFIACH FRANCUSKICH.

OD 4 LUTEGO 2018r. MSZE WITE PO POLSKU BD ODBYWA SI O GODZ. 12:00 W KOCIELE PRZY UL.124 RUE DUBOURDIEU!!!W RAMACH POWOANEJ RADY PARAFIALNEJ RUSZYY RӯNEGO RODZAJU POMOCE  DLA OSB BEZDOMNYCH BD TE OPUSZCZONYCH SAMOTNYCH TJ.
 

* WSPARCIE DUCHOWE, ORAZ POMOC W TUMACZENIU DLA OSB  ZNAJDUJCYCH SI W SZPITALACH, WIZIENIACH ETC. BY MOE S WRD NAS POLACY, KTRZY TAKIEJ POMOCY POTRZEBUJ.
* BY MOE WRD NAS S OSOBY PRZEDE WSZYSTKIM STARSZE, KTRE POTRZEBUJ POMOCY W PODCZENIU GAZU LUB MAJ KOPOTY Z KANALIZACJ BD TE HYDRAULIK. CHTNIE POMOEMY!
* JEST MOLIWO RWNIE WYPOYCZENIA ZA DARMO KSIEK, CZASOPISM O CHARAKTERZE RELIGIJNYM, KTRE POMOG NAM ZGBI TAJEMNICE BOE ORAZ POGBI NASZ WIAR.OGOSZENIA PARAFIALNE:


* moliwo Spowiedzi witej przed kad Msz wit od godziny 12:30

* w styczniu Mszy witej po polsku nie bdzie. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia we Mszy witej w  swoich francuskich parafiach.

* od lutego 2018r. Msze wite odbywa si bd w nowym kociele przy ul. 124 rue dubourdieu w Bordeaux 


             

             SPOTKANIE 21 MAJ 2017

            Dzisiejszym tematem spotkania byy tajemnice fatimskie oraz jak wypeniy si one w obecnym czasie.
            Dzikujemy wszystkim za obecno na spotkaniu oraz pani Beacie za  przygotowanie tematu.
            Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie polonijne 18 czerwca.


                SPOTKANIE 23 KWIECIE 2017

Dzisiaj na spotkaniu rozmawialimy o Sakramentach witych oraz Darach Ducha witego. Warto przypomnie co na ten temat. Ot mamy 7 Darw Ducha witego: 1.Dar Mdroci(jest on  uczestniczeniem w mdroci  Jezusa, czyli widzeniem ludzi rzeczy i ich relacji takimi jakimi widzi je On). 2. Dar rozumu( jest on sztuk wnikania w tajemnice Boe). 3. Dar Rady( pozwala radowa si yciem i jego prostot). 4. Dar Mstwa(to gwnie ten dar uwalnia czowieka  od lku przed mierci). 5. Dar  Wiedzy(jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i wiecie na tej wanie prawdzie). 6. Dar Pobonoci(jest on zdolnoci traktowania Boga jako Ojca). 7.Dar Bojani Boej(jest on tak mioci do  Boga , ktra wiadoma jest wasnej kruchoci.
7 Sakramentw witych
powszechnie dzielimy na dwie grupy. Wyrniamy w ten sposb sakramenty powtarzalne czyli takie, ktre moemy przyjmowa wielokrotnie oraz takie ktrych czowiek dowiadcza tylko raz. Do tej pierwszej grupy nale: Komunia w., pokuta oraz namaszczenie chorych i warunkowo maestwo natomiast sakramenty niepowtarzalne to: chrzest, bierzmowanie i kapastwo.

Dzikujemy wszystkim za udzia w spotkaniu oraz czynne uczestnictwo w dyskusji. Zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne spotkanie.


                SPOTKANIE 26 MARZEC 2017

Czci tematyczn dzisiejszego spotkania bya osoba w. Jzefa. Dowiedzielimy si wiele ciekawych rzeczy o tym witym. Jest patronem m.in. dzieci, modziey, sierot, podrujcych a w szczeglnoci umierajcych i dobrej mierci. Ikonografia w. Jzefa przedstawia go jako starca jednak najprawdopodobniej by modziecem w peni urody i si. Koci ustanowi dwa wita ku czci w. Jzefa - jedno z nich: Jzefa Rzemielnika przypada w wito pracy 1 maja. Drugie natomiast: w. Jzefa Oblubieca przypada 19 marca. Bardzo dzikujemy panu Jackowi za przygotowanie tematu i zapraszamy na kolejne spotkanie polonijne w kwietniu, ktrego tematem bdzie Duch wity i sakramenty.


                SPOTKANIE 26 LUTY 2017
        Na dzisiejszym spotkaniu po czci towarzyskiej ksidz Henryk przybliy nam temat Wielkiego Postu, ktry zaczyna si w przyszym tygodniu.                              Dzikujemy wszystkim za przybycie i udzia w dyskusji. Kolejne spotkanie ju za miesic a tematem bdzi yciorys witego Jzefa.
       Serdecznie zapraszamy.

                SPOTKANIE 15 STYCZNIA 2017                                                                                                                                                                                                      Dzisiejszym tematem byo przygotowanie do Mszy witej wielonarodowociowej. Wszystkim serdecznie dzikujemy za zaangaowanie i udzia w spotkaniu.         Zapraszamy  gorco na kolejne spotkania polonijne.
               
             SPOTKANIE 11 GRUDNIA 2016
        W ostatnim spotkaniu polonijnym w tym roku mielimy okazj podzieli si opatkiem i zoy sobie ycznia zarwno witeczne jak i                                                 noworoczne. Serdecznie wszystkim dzikujemy za przygotowanie pysznych potraw jak i samo przybycie na spotkanie. Wszystkim yczymy                                      zdrowych wesoych wit oraz szczliwego Nowego Roku a tym ktrzy zjedaj na wita do Polski bezpiecznej podry. Do zobaczenia w nowym                     2017 roku!

             SPOTKANIE 13 listopada 2016  
        Na dzisiejszym spotkaniu polonijnym tematem byo przygotowanie do uroczystoci Chrystusa Krla.Dzikujemy wszystkim za obecno i                                         zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie ostatnie ju w tym roku.
  
                                                                         
             SPOTKANIE 16 padziernika 2016  
        Dzisiejszym tematem spotka bya uroczysto Wszystkich witych. Dowiedzielimy si midzy innymi jakie odpusty moemy uzyska oraz w jaki sposb             moemy pomc naszym zmarym wsparciem modlitewnym. Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania.
                                                                                                                                            
         SPOTKANIE 25 wrzenia 2016
       
Dzisiaj na spotkaniu odbyy si wybory do rady parafialnej. Nominowane przez ksidza osoby zostay poparte gosami parafian. Przypominamy, e   Rada              Parafialna ma suy doradzaniu, wspieraniu i wspdziaaniu z ks. proboszczem w sprawach parafii. By duchowo budowa rozwija i pogbia ycie religijne         naszej Wsplnoty. Oto wyniki wyborw:

             przewodniczcy- Barbara Walasek
             skarbnik- Zbigniew Kwanik
             sekretarz- Nicole Wolski
             czonek rady- Beata Solak
             czonek rady- ukasz Wojnicki
             wieciciel- Natalia Kotuniak
             
             Serdecznie wszystkim gratulujemy!

         SPOTKANIE 26 czerwca 2016
            
Czci tematyczn dzisiejszego spotkania byo omwienie spraw zwizanych z wyborami do rady parafialnej.
             Pojawio si wiele pyta dotyczcych kompetencji rady jej praw i obowizkw. Mielimy okazj rozwia wszelkie wtpliwoci zwizane z  tym tematem.                      Zachcamy gorco do przybycia na kolejne spotkanie po wakacjach w celu gosowania na przyszych czonkw rady. Prosimy rwnie o czynne                              zaangaowanie w nasz mod rozwijajc si parafi oraz o modlitw w jej intencji.
             Dzikujemy serdecznie za przybycie wszystkim parafianom. yczymy udanych oraz bezpiecznych wakacji!
             Do zobaczenia we wrzeniu.

     

          
            SPOTKANIE 29 maja 2016
            Na dzisiejszym spotkaniu rozmawialimy na temat wsplnoty i jej roli w Kociele i spoeczestwie.Temat przygotoway Barbara i Beata ktrym                                  serdecznie dzikujemy. Po wprowadzeniu tematu nastpia dyskusja. Kady mg wyrazi swoje odczucia i dowiadczenia.          
           

           SPOTKANIE 21 lutego 2016
          
  Po tradycyjnej czci towarzyskiej przystapilimy do tematu spotkania. Poznalimy m. in. diet w. Hildegardy oraz zasady ywienia wg ojca                                     Grande. Bya rwnie chwila dyskusji, kiedy moglimy podzieli si swoimi spostrzeeniami dotyczcymi ywienia.
            Dzikujemy Beacie i Kornelii za ciekawe przygotowanie tematu!

            SPOTKANIE  24 stycznia 2016

          
            Z okazji ogoszonego przez papiea Franciszka Roku Miosierdzia Boego na dzisiejszym spotkaniu rozmawialimy na ten temat.
            Chtne osoby day wiadectwo aski Boej ktre dowiadczyy w swoim yciu.
            Dzikujemy wszystkim za sowa niosce nadziej i yczymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

SPOTKANIE 13 grudnia 2015

Byo to ostatnie spotkanie polonijne w tym roku kalendarzowym. Mielimy okazje podzieli si opatkiem i zoy sobie yczenia boonarodzeniowe i noworoczne. Dzikujemy wszystkim za przyniesione potrawy, zaangaowanie i za obecno na spotkaniu! Zachcamy do przesyania propozycji tematw przyszych spotka na e-maile organizatorw.Wszystkim yczymy duo bogosawiestwa Boego oraz rodzinnych wit Boego Narodzenia!


SPOTKANIE 15 listopada  2015

Na ostatnim spotkaniu polonijnym rozmawialimy na temat zwyczajw i obrzdw w Kociele Katolickim i Kociele Prawosawnym. Nasz duspasterz ks. Heryk Martin podzieli si z nami swoj wiedz, ktr zdoby podczas posugi kapaskiej na wschodzie Europy. Bardzo zaciekawieni dowiedzielimy si o rnicach midzy Kocioem Katolickim a Kocioem Prawosawnym. Przez histori nasz duspasterz opowiedzia nam o bogactwie tradycji i obrzdw obu wyzna. Poznalimy najwaniejsze doktryny Prawosawia, histori zwizan z Soborami Watykaskimi. To spotkanie i rozmowa z ksidzem pozwolia nam odkry wiele ciekawostek i informacji dotyczcych naszej religii i umocnio nas w wierze.SPOTKANIE 11 padziernika 2015

Dzi pierwszy raz spotkalimy si w nowym miejscu po przerwie wakacyjnej w salce przy kociele Saint Martial.Tematem rozmw bya organizacja pielgrzymki do Lourdes a take wyznaczenie kolejnych tematw naszych spotka.                                                                              
Zachcamy wszystkich do przesyania propozycji tematw polonijnych na emaile organizatorw.SPOTKANIE 14 czerwca 2015

Byo to ostatnie przed wakacjami spotkanie polonijne. W zwizku z ostateczn decyzj kardynaa o przeniesieniu naszego proboszcza do odlegej parafii rozwaalimy ten temat. Nastpnie przeszlimy do gwnego tematu spotkania tj. "Polacy we Francji" w ramach ktrego kady mg powiedzie co o sobie. Dzikujemy wszystkim za udzia w spotkaniu.

SPOTKANIE 24 maja 2015

Po tradycyjnej czci towarzyskiej, przystpilimy do ogldania filmu. Produkcja nawizywaa do dzisiejszego wita - Zesania Ducha witego. Dla zainteresowanych podajemy link do omawianego filmu: Film Duch. Dzikujemy wszystkim obecnym na spotkaniu za cisz i skupienie w trakcie projekcji oraz gorco zapraszamy do zgaszania Waszych tematw, ktre chcielibycie aby zostay poruszone.

SPOTKANIE 19 kwietnia 2015

Na dzisiejszym spotkaniu przygldalimy si Eucharystii i obecnoci Jezusa Chrystusa w Najwietszym Sakramencie. Okazao si e jest to temat poruszajcy dla wikszoci z nas. Kady mg zada pytanie kapanowi - szafarzowi sakramentu Eucharystii. Za podsumowanie spotkania niech posuy zdanie: Nigdy nie mona przesadzi w kwestii szacunku i uwielbienia dla Jezusa w Hosti ukrytego.

SPOTKANIE 15 marca 2015

Dzisiaj na spotkaniu tematem rozmw byy objawienia Matki Boej w Fatimie. Przypomnijmy, e za dwa lata bdziemy obchodzi setn rocznic tyche objawie! Rozwaalimy rwnie jak rol ma odegra Polska w przyszoci Europy i wiata w kontekcie proroctw Matki Boej. Dzikujemy pani Barbarze za przedstawienie treci objawie, a wszystkim Wam za obecno i wsparcie!

SPOTKANIE 22 lutego 2015

Drugie spotkanie polonijne w tym roku powicone byo Miosierdziu Boemu.Forma prezentacji pobudzia uczestnikw do dyskusji.Dzikujemy Adamowi za ciekawe przygotowanie tematu i zarazem gorco zachcamy do zgaszania nowych propozycji na e-maila.Na spotkaniu zainicjonowano take organizacj pielgrzymki do Lourdes na rekolekcje w dniach 21.03-22.03.Niestety ju teraz wiemy,e pielgrzymka ta nie odbdzie si.Po rozmowie telefonicznej z ksidzem w Lourdes otrzymalimy odpowied ,e z przykroci musi nam odmwi z powodu napitego harmonogramu a take z powodu braku miejsc w domu pielgrzyma.Mamy jednak nadziej e w przyszoci uda nam si tak pielgrzymk z rekolekcjami przeprowadzi. Gorco rwnie zachcamy do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach!

SPOTKANIE 25 stycznia 2015

Pierwsze w 2015 roku spotkanie podzielone byo na 2 czci. W czci organizacyjnej omwilimy udzia wsplnoty polonijnej w Mszy w. wielonarodowociowej, ktra odbdzie si dn.01.02.2015r. o godz. 15.30 w kociele St. Trinity (Grand Parc). W czci tematycznej mwilimy o tym co to znaczy by chrzecijaninem oraz jak by nim na co dzie. Oto kilka cytatw ze spotkania: "By chrzecijaninem oznacza cigle si nim stawa. Po Chrzcie i Bierzmowaniu wiara musi w nas cigle wzrasta poprzez modlitw, sakrament Pokuty i Eucharysti. Chrzecijanin powinien w sobie rozwija ducha modlitwy. w. Jan Pawe II naucza, e modlitwy nie naley uwaa za co dokonanego. Jej trzeba si uczy wci na nowo i jak pierwsi uczniowie prosi: PANIE NAUCZ NAS SI MODLI!(...) By chrzecijaninem to nie "by idealnym" tylko wstawa z upadkw, pracowa nad sob. To nie znaczy "nie grzeszy" bo Jezus przyszed do grzesznikw, do ludzi zranionych na duszy aby ich uzdrowi. Chrzecijastwo jest jak szpital dla chorych na duszy. (...) By chrzecijaninem na co dzie to wybiera drog, ktra z pozoru jest drog trudniejsz, ale w ktrej ukryte s dla nas skarby. To znaczy nosi krzy w naszym yciu z pokor i mioci, zaufa bezgranicznie Bogu kierujc si przy tym nie tylko rozumem, lecz take sercem. Bg jest mioci, a istotn cech mioci jest uprzedza, czyni pierwszy gest i krok, wychodzi naprzeciw i tak te czyni Bg wobec kadego czowieka. Z blinim jestemy powizani mnstwem codziennych obowizkw; samo podjcie obowizku moe wic by wyjciem naprzeciw - oczywicie wtedy, kiedy nie jest ono wymuszone."